MajiDesu: Oretachi Maji-kō Destroy Manga Volume 5 Gets Music Video Animated by MAPPA – News – Anime News Network

Shintarō Asanuma, KENN, Natsuki Hanae, Wataru Urata, Jin Ogasawara, Yoshiki Murakami, Takao Mitsutomi voice aspiring idols